Hem · Arkiv · Verksamhet

Händelserik vecka

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/nordstrom%20.jpg x http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/disas%20medlemskvall.jpg

Läkare Utan Gränser

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/lug.jpg

Avslutning 2021

Avslutningen blev det första fysiska mötet på våren.

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/avslut.jpg

Gott nytt år!

Disa önskar alla ett Gott Nytt Coronafritt År!

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/corona%202.jpg

Melvin Jones

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/melwin%20jones%20fellows%202019.jpgVid avslutningsmötet 2019 uppvaktades två Disor med Melvin Jones Fellowship. Birgitta Hydén fick utmärkelsen för sitt värdefulla arbete som Lions representant i Barndiabetesfonden och Elsa Grahn för sitt värdefulla arbete som zonordförande.

Riksmötet 2019

Lionsvänner från hela landet samlades i Västerås för 2019 års Riksmöte. Mötet var välorganiserat och bra med många viktiga beslut. Disa var väl representerade av Inger, Birgitta, Ingegerd, Elsa, Inger och Märit. http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/rm2019.jpg

Invigning av ny medlem

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/asal%20invigning.jpg

Trio i Melvin Jones

Lions Club Upsala Disa avslutade verksamhetsåret 2016-2017 med att uppvakta tre medlemmar med Melvin Jonesutmärkelsen.