Hem · Arkiv · Verksamhet · Händelserik vecka

Händelserik vecka

http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/nordstrom%20.jpg x http://www.lions-club-upsala-disa.se/images/verksamhet/disas%20medlemskvall.jpg

Vid månadsmötet gästades Disa av förre polismannen Christer Nordström. Christer berättade om sin 47 år långa och händelserika karriär inom Uppsalapolisen. Christer är ett välbekant ansikte för många Uppsalabor både som polisens presstalesman och på Uppsalas biografer. I boken Polisliv kan man läsa mera om de stora händelser som han var en del av.

Dagen efter bjöd Disa in till en välbesökt medlemskväll på Träffpunkten. Efter kaffe och kakor fick 12 gäster information om Lions och Disas verksamhet. Birgitta H berättade om Lions internationella och svenska verksamhet, om Disas start 1988, och hur Lions är organiserat. Inger W berättade och visade bilder på Disas aktiviteter under ett år och Kerstin L informerade Lions nationella och internationella aktiviteter. Anja och Violeta, båda diabetetssköterskor, berättade varför dom är Disor och vad Disorna gör inom focusområdet Diabetes. Kerstin F berättade om Lions läger och ungdomsverksamhet.