Hem · För medlemmar · Kalendarium 2020-2021

Kalendarium 2020-2021

Månadsmöten kl 18.30 på Hotell Park Inn

September 9
Oktober 14
November 11
December 9
Januari 13
Februari 10
Mars 10
April 14
Maj 19
Juni 9

Styrelsemöten

September 30 kl 16 på Park Inn
Oktober 28 kl 16 på Park Inn
November 25 16 på Park Inn
Januari 27 på Park Inn
Februari 24 på Park Inn
Mars 24 på Park Inn
April 28 på Park Inn
Maj 26 på Park Inn

Distriktsmöten 101 O

Zonmöten Zon 1

Vårt pg-nummer: 200 659-1

Organisationnummer: 817603-1592

Swisch 1 234 262 341