Hem · För medlemmar · Kalendarium 2022-2023

Kalendarium 2022-2023

Månadsmöten kl 18.30 på Clarion Collection Hotel

September 14
Oktober 12
November 9
December 14

Styrelsemöten på Clarion Collection Hotel

Augusti 24 eller 31 kl 16
September 28 kl 16
Oktober 26 kl 16
November 23 16

Distriktsmöten 101 O

Zonmöten Zon 1

Vårt pg-nummer: 200 659-1

Organisationnummer: 817603-1592

Swisch 1 234 262 341