Hem · För medlemmar · Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsberättelse 2019-2020

Verksamhetsåret 2019 - 2020 kom att bli ett mycket annorlunda år i Disas historia på grund av Corona-pandemin. Dock började verksamheten traditionellt med Stadsskogens dag 25 augusti, som med Disornas bidrag av fikabröd och saker att sälja samlade in 5.500 kr.

Upptaktsmöte avhölls Borgerskapets Hus den 28 augusti.

Julgåvan 2019 har beslutats tillfalla Uppsala Kvinnojour.

På septembermötet den 11 september påbörjades en resa till andra Lionsföreningar i landet. För varje insamlad tusenlapp gav 1 mil på Sverigekartan. Till månadsmötet i september hade Disorna insamlat 10.247 kr och resan gick till LC Santa Ragnhild i Södertälje.

Den 14 september hölls extra distriktsmöte i Knivsta då distrikt A101 och distrikt U101 slogs samman till distrikt O101.På mötet utdelades minneskrönikan Vikingadistriktet 1975 – 2019.

På månadsmötet i oktober gästades Disa av Disas första diabetesstipendiat, Evelina Wågesjö, som berättade om tiden för stipendiemottagandet och till idag. En mycket intressant resa från doktorand till egen företagare med stora framtidsplaner.
Mötet beslutade att skänka 6.000kr till Casa Minunata, som fyllde 25 år i oktober.
Då Disa samlat in 19.800 kr togs vi med på en resa till LC Vreta kloster i Ljungsbroberg.

Lördagen 12 oktober firades, tillsammans med övriga Lionsklubbar i zonen, Internationella Lionsdagen med en manifestation om Lions på gågatan vid Uppsala Stadsbibliotek.

Lördagen 19 okt hölls en workshop med Viktor S i Borgerskapets Hus rörande Lions deltagande på sociala medier.

28 oktober genomfördes information/insamling till julens hemliga paket i Gränbystadens Galleria.

Lördagen 9 november, i regn och kyla, var det dags för ”Allt ljus på Uppsala” och Disorna deltog med ansiktsmålning - Kattmotiv. Ersättningen 5.000kr gick till Barndiabetesfonden.

På månadsmötet 13 november gästades Disa av Rasmus Ornstein, som rapporterade till Disorna hur Julgåvepengarna 2018 hade använts i verksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder på Alnäs.
Till månadsmötet 13 november hade Disorna samlat in l 17.000kr vilket förde oss på resa till LC Kilsbergen i 101M.

Inför julen ordnade Disa sedvanliga marknader vid Ulva Kvarn och i Gränbystadens Galleria.

På januarimötet gästades Disa av Gerd Falk-Schalk från föreningen Stöttepelaren som informerade om ensamkommande från Afghanistan.
Sedan föregående möte hade Disa samlat in 14.000kr vilket förde oss till LC Nordmaling.

På februarimötet var det dags för utdelning av Julgåvepengarna 2019 drygt 47.000 kr, som gick till Uppsala Kvinnojour och föreningen representerades av Amanda Birging. Gåvan mottogs med allra största tacksamhet.
Insamlingsresan gick denna gång till LC Holmsund.

På månadsmötet i mars utdelades Disas diasbetesstipendium som i år gick till Hanna Liljebäck för forskning på diabetes typ 1 där hon studerat celltransplantation och cellterapi.
Mars månadsmöte kom att bli Disas sista ”fysiska möte” fram till junimötet.

Bandyfinalen ställdes in på grund av Corona-pandemin.

Under året hade lägerstipendiat utsetts, Ebba Jahansson. Lägret skulle gå av stapeln i Nederländerna, men ställdes in på grund av Corona-pandemin.

Påskaktiviteten ställdes in.

Distriktsårsmötet i 101-O och Riksmötet i Falun fick avhållas digitalt. Delegaterna Birgitta Hydén, Elsa Grahn och Ulla Lindén fick genomföra röstningar digitalt.

Styrelsemöten fick hållas vid telefonkonferenser 7 maj och 28 maj.

Nationaldagsfirandet i Stadsparken ställdes in.

Disas verksamhetsår kunde dock avslutas med ett trevligt möte hos Ingegerd Larssons trädgård den 10 juni 2020.

Disor har som en del av integration varit aktiva i Låna en Uppsalabo. Att kunna tala svenska är en viktig del av integrationen. Därför driver Bibliotek Uppsala "Låna en Uppsalabo" i ett samarbete med Lions och andra volontärer.

Trots att tre aktiviteter ställdes in uppgick insamlade medel denna dag till 142.000 kr.

Jag överlämnar presidentskapet med varm hand till Birgitta Hydén och ser fram emot att bli Past President. Uppsala den 10 juni 2020

Ulla Lindén