Hem · För medlemmar · Verksamhetsplan 2019-2020

Verksamhetsplan 2019-2020

Verksamhetsplan 2019-2020

Lions hjälper
Lions finns på plats,
Lions gör det möjligt

LC Upsala Disa ska verka för att alla medlemmar trivs och stannar kvar i klubben. Målet ska vara att alla medlemmar känner att klubbens aktiviteter är meningsfulla och att det är roligt att delta. Arbetet ska vara så fördelat att alla känner sig delaktiga i klubbens åtaganden och känner ansvar för dess genomförande. Att vara medlem i klubben innebär att man ska medverka i klubbens aktiviteter så långt det är möjligt. Vi ska dock respektera att medlemmar periodvis är mindre aktiva och inte kan delta i månadsmöten och aktiviteter. Hålla Lions ETIK levande.

Månadsmötena ska vara informella och ge tillfälle till samvaro. Information förmedlas främst genom mail.

LC Upsala Disa ska under året stödja projekt som har beslutats av Riksmötet samt vid Distriktsmöten. Möjlighet ska finnas att stödja ej inplanerade, men av klubben beslutade viktiga projekt.

Insamlade medel ska fördelas på lokala, nationella, globala projekt och aktiviteter.

Mål

Lokala

Övergripande

• Disas medlemmar stannar kvar i klubben
• Inviga 3 nya medlemmar
• Samla in minst 125 000 kr
• Fortsätta samarbetet med Gränbystadens Galleria, Destination Uppsala och Bibliotek Uppsala / Uppsala Kommun

Aktiviteter

• Dela ut diabetesböcker
• Dela ut stipendium
• Sälja klubbkort 2 ggr per år
• Medverka vid stadsskogens dag
• Zonaktivitet; Låna en Uppsalabo i samarbete med Bibliotek Uppsala
• Engagemangsmässan
• Ansiktsmåla vid Allt ljus på Uppsala
• Sälja Julgåvan 2019
• Samla in hemliga paket
• Medverka i jul- och påskmarknad i Gränbystadens Galleria
• Genomföra julmarknad vid Ulva i samarbete med Storvretaklubben
• Medverka på Internationella Lionsdagen 8 oktober
• Workshop kring sociala medier
• Genomföra en Medlemsvärvarkväll
• Ansiktsmåla vid Bandyfinalen
• Medverka vid Nationaldagsfirande
• Öka närvaron på sociala medier

Nationella och globala

• Stödja av Riksmötet 2018 beslutade projekt
• Fokusera på Diabetes, Hungersnöd, Miljö, Syn och Barncancer
• Stödja Katastrofhjälp och tältprojektet
• Stödja De glömda Barnen
• Stödja Casa Minunata
• Samla och tvätta glasögon för Vision for All våren 2020

Långtidsprojekt

• Bössor
• Forskningsstipendiat
• Ungdomsstipendiat - läger
• Kulturstipendiat