Hem · För medlemmar · Verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsplan 2020-2021

Verksamhetsplan 2020-2021

Lions hjälper - Lions finns på plats- Lions gör det möjligt

För samhällsansvar och livskvalitet

LC Upsala Disa ska verka för att alla medlemmar trivs och stannar kvar i klubben. Målet ska vara att alla medlemmar känner att klubbens aktiviteter är meningsfulla och att det är roligt att delta. Arbetet ska vara så fördelat att alla känner sig delaktiga i klubbens åtaganden och känner ansvar för dess genomförande. Att vara medlem i klubben innebär att man ska medverka i klubbens aktiviteter så långt det är möjligt. Vi ska dock respektera att medlemmar periodvis är mindre aktiva och inte kan delta i månadsmöten och aktiviteter.

Hålla Lions ETIK levande.

Månadsmötena ska vara informella och ge tillfälle till samvaro. Information förmedlas främst genom mail.

LC Upsala Disa ska under året stödja projekt som har beslutats av Riksmötet samt vid Distriktsmöten. Möjlighet ska finnas att stödja ej inplanerade, men av klubben beslutade viktiga projekt.

Insamlade medel ska fördelas på lokala, nationella, globala projekt och aktiviteter.

Mål

• Disas medlemmar stannar kvar i klubben
• Rekrytera blivande medlemmar
• Samla in minst 125 000 kr
• Fortsätta samarbetet med Gränbystadens Galleria, Destination Uppsala och Bibliotek Uppsala / Uppsala Kommun

Aktiviteter

Lokala

• Dela ut stipendium
• Sälja Klubbkort 2 ggr per år
• Sälja Julgåvan 2020
• Ansiktsmåla
• Fyristorg - försäljning av egenproducerat
• Medverka i jul- och påskmarknad i Gränbystadens Galleria
• Medverka på Internationella Lionsdagen 8 oktober
• Medverka vid Bandyfinalen
• Medverka vid Nationaldagsfirande
• Genomföra en Medlemskväll
• Zonaktivitet; Låna en Uppsalabo i samarbete med Bibliotek Uppsala
• Öka närvaron på sociala medier

Inställda aktiviteter hösten 2020
Stadsskogens dag
Engagemangsmässan
Samla in hemliga paket
Allt ljus på Uppsala
Julmarknad vid Ulva i samarbete med Storvretakluben

Nationella och globala

• Stödja av Riksmötet 2020 rekommenderade projekt
• Stödja av Disstriktsmöten beslutade projekt
• Fokusera på Lions fokusområden Diabetes, Hungersnöd, Miljö, Syn och Barncancer
• Stödja Katastrofhjälp och tältprojektet
• Stödja Casa Minunata

Långtidsprojekt

• Bössor
• Forskningsstipendiat
• Ungdomsstipendiat - läger
• Kulturstipendiat