Hem · För medlemmar · Verksamhetsplan 2021-2022

Verksamhetsplan 2021-2022

Versamhetsplan 2021-2022

Lions hjälper - Lions finns på plats - Lions gör det möjligt

För samhällsansvar och livskvalitet

LC Upsala Disa ska verka för att alla medlemmar trivs och stannar kvar i klubben. Målet ska vara att alla medlemmar känner att klubbens aktiviteter är meningsfulla och att det är roligt att delta. Arbetet ska vara så fördelat att alla känner sig delaktiga i klubbens åtaganden och känner ansvar för dess genomförande. Att vara medlem i klubben innebär att man ska medverka i klubbens aktiviteter så långt det är möjligt. Vi ska dock respektera att medlemmar periodvis är mindre aktiva och inte kan delta i månadsmöten och aktiviteter.

Hålla Lions ETIK levande.

Månadsmötena ska vara informella och ge tillfälle till samvaro. Information förmedlas främst genom mail. LC Upsala Disa ska under året stödja projekt som har beslutats av Riksmötet samt vid Distriktsmöten. Möjlighet ska finnas att stödja ej inplanerade, men av klubben beslutade viktiga projekt. Insamlade medel ska fördelas på lokala, nationella, globala projekt och aktiviteter.

Mål

• Disas medlemmar stannar kvar i klubben
• Rekrytera blivande medlemmar
• Samla in minst 125 000 kr
• Fortsätta samarbetet med Gränbystaden Galleria, Destination Uppsala och Bibliotek Uppsala/Uppsala kommun

Aktiviteter

• Dela ut stipendium
• Sälja Klubbkort 2 ggr per år
• Sälja Julgåvan 2021
• Ansiktsmåla
• Fyristorg - försäljning egenproducerat
• Ljustfest
• Loppmarknad på olika platser
• Medverka i jul- och påskmarknad i Gränbystaden Galleria
• Medverka på Internationella Lionsdagen 8 oktober
• Medverka i Diabeteslunken 14 november
• Medverka vid Bandyfinalen
• Medverka vid Nationaldagsfirande
• Genomföra en Medlemskväll
• Samverka med Barndiabetesfondens lokalförening
• Zonaktiviteten Låna en Uppsalabo i samarbete med Bibliotek Uppsala
• Öka närvaron på sociala medier
• Träffas-Trivas-aktiviteter

Nationella och globala

• Stödja av Riksmötet 2021 rekommenderade projekt
• Stödja av Distriktsmöten beslutade projekt
• Fokusera på Lions focusområden Diabetes, Hungersnöd, Miljö, Syn och Barncancer
• Stödja Katastrofhjälp och tältprojektet Bring Quality to Life
• Stödja Casa Minunata

Långtidsprojekt

• Bössor
• Forskningsstipendiat
• Ungdomsstipendiat - läger
• Kulturstipendiat