Hem · För medlemmar · Verksanhetsberättelse 2020-2021

Verksanhetsberättelse 2020-2021

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Verksamhetsåret inleddes ovanligt. Frågan var om Disa skulle kunna ha några fysiska möten på grund av den pågående Corona-pandemin.

Möten
Upptaktsmötet den 26 augusti hölls utomhus i trädgården vid Borgerskapets hus. Då bestämdes att inte boka in några gäster under hösten.
Månadsmötet 9 september kunde hållas som vanligt på Park Inn, men flera Disor hade meddelat att de inte ville komma till fysiska möten under hösten. Det blev fysiska möten på Park Inn 14 oktober och 11 november och för första gången i Disas historia var det flera Disor som deltog digitalt genom Teams.
Månadsmötet den 9 december blev för första gången helt digitalt och 14 Disor deltog. Diskussion om nya aktiviteter då de flesta av Disas traditionella aktiviteter blev inställda. Några förslag väcktes och diskussionen fortsatte på mötet den 13 januari som också var digitalt. Så även mötena 10 februari, 10 mars, 14 april, 19 maj. Verksamhetsåret avslutades med fysiskt månadsmöte den 9 juni i trädgården vid Borgerskapets hus.

Styrelsemötet 30 september på Park Inn, 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 26 maj via Teams.
Samtliga Zonmöten har varit digitala. Disa har medverkat i samtliga.
Distriktsmötet 12 september blev digitalt. Disa deltog via digital röstning.
Distriktsmötet 24 april digitalt. Inger WN, Christina R och Birgitta H deltog som delegater.
Riksmötet 8 maj blev digitalt istället för på plats i Borås. Christina R och Birgitta H deltog som delegater. Totalt närmare 270 Lions som deltog.
Det var en annorlunda upplevelse med alla digitala möten. Det gick utmärkt att rösta digitalt och Disa kunde vara med och påverka Lions framtid.

Aktiviteter

Vi fick hitta på nya saker som Träffas-Trivas-promenader i Botaniska trädgården den 22 september, gamla Kyrkogården 25 november, Stadsträdgården 19 januari i samband med överlämnandet av Julgåvan, Slottet 25 mars, Gamla Uppsala högar 26 april och den 31 maj Botaniska trädgården med avslutning på Café Victoria.
På Fyristorg såldes det som skulle sålts på Stadsskogens dag och den 3 oktober var Birgitta E och Ingegerd där och sålde Ingegerds vindruvor – med bra förtjänst.
Loppis vid Ulva kvarn den 13 juni gav fina intäkter.
Julgåvan 2020 kom från trycket i september. Intäkterna gick denna gång till ”Sommarkul i Uppsala”. Julgåvan har sålt bra trots Corona. Samarbetet med UNT kunde fortsätta, men på annat sätt eftersom UNT stängde sin citybutik under hösten. Tack vare Ingegerd som ordnade med egen emailadress för Disa och swish-betalning kunde Julgåvan säljas genom UNT.
Överlämnandet till Sommarkul dvs Rädda Barnen och Aktiv ungdom skedde utomhus vid Flustret den 19 januari. 9 Disor deltog
Disa sökte medel till Sommarkul från H.M.Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige och erhöll 15 000 kronor som gav möjlighet för Sommarkul att utöka sina aktiviteter.

Inställda aktiviteter:

Den första aktiviteten för verksamhetsåret - Stadsskogens dag - ställdes in. Likaså blev ansiktsmålningen vid Allt ljus på Uppsala och marknaden vid Ulva Kvarn inställt.
Internationella Lionsdagen 8 oktober/10 okt. Disa hade planerat att vara på Fyristorg, men genomfördes inte. Världsdiabetesdagen 14 november ingen aktivitet
Planerade för julmarknad i Gränby galleria, men beslöt att avstå, och planerade istället adventförsäljning på Fyristorg lördag 28 november, men beslöt veckan innan att ställa in p.g.a. skärpta restriktioner med anledning av ökad smittstpridning av covid-19. Istället fick Disorna sälja julkransar och tallris till grannar och vänner. Lyckad försäljning som drog in mycket pengar ca 7 500 kr.
Ingen Bandyfinal, ingen Påskaktivitet i Gränby och ingen nationaldag 6 juni med ansiktsmålning.
Disor har i flera år varit aktiva i Låna en Uppsalabo, men den aktiviteten har varit satt på paus hela hösten och våren.

Ingen forskningsstipendiat eller lägerstipendiat har utsetts.

Medlemskvällen som planerats till våren kunde inte genomföras.

Insamlade medel

Hälsa och välbefinnande blev årets tema för pengarna som Disa samlat in och de räckte bl.a. till 6 Disor att bo i enkelrum på Park Inn en natt samt inhandla något drickbart, lämpligen 27 liter grön mjölk à 12.95 st, till 1 månads träning för 11 Disor hos My training woman samt för 5 Disor att ha personliga skåp, vattenflaskor samt energidryck där!
Vid junimötet gjordes en kort utvärdering av temat Hälsa och välbefinnande och alla närvarande Disor fick genom Inger WN:s försorg grattiskort och uppmuntringspresenter som dryck, munhygienprodukter, olika sorters lotion mm.
Insamlade medel under verksamhetsåret uppgår till ca 110 000 kronor trots alla inställda aktiviteter, vilket gav oss möjlighet att bidra till olika projekt som Burn Camp, Katastrofberedskap, Water Means Life och alla de projekt som rekommenderats av Riksmötet att klubbarna skulle bidra till.

Uppsala i september 2021

Birgitta Hydén

LP verksamhetsåret 2020-2021