Hem · Hit går ditt stöd · Projekt som vi stödjer

Projekt som vi stödjer

Under juli 2019 - juni 2020 samlade Lions Club Upsala Disa, trots den pågående Coronapandemin, in 142 00 kr för att dela ut till lokala, nationella och internationella ändamål.

Lionsklubbar över hela världen samlar årligen in 100-tals miljoner som går till hjälpverksamhet och katastrofhjälp internationellt, nationellt och lokalt. Lions är världens största privata humanitära organisation. Lions älskar att hälpa, vi finns på plats, vi gör det möjligt.

LC Upsala Disas insamlade medel fördelades till följande ändamål :

UNGDOM

 • Stipendier
 • Casa Minunata, skola i Rumänien
 • Internationellt ungdomsläger
 • KFUM Alnäs
 • Lions Quest

INTERNATIONELLA AKTIVITETER

 • Katastrofberedskap
 • Pengapåsen
 • Vision for all

Diabetes

 • Diabetesböcker till nyinsjuknade
 • Stipendium till forskare
 • Barndiabetesläger

Hälsovård

 • Lions Cancerforskningsfond

Övrigt

 • NSR-projekt (Nordiska samrådsprojektet)
 • LCIF
 • Disa stipendium