Hem · Stipendier · Stipendiat 2023

Stipendiat 2023

https://www.lions-club-upsala-disa.se/images/stipendiater/ceren.jpg Disa är så stolta över att än en gång utse en diabetesstipendiat.

Ceren Incedal tilldelas 2023 års stipendium på 15 000 kronor för sina insatser inom barndiabetesforskning.

Ceren Incedal har en utbildningsbakgrund inom molekylärmedicin och har en magisterexamen från Friedrich Schiller universitetet i Jena, Tyskland. I sin magisteruppsats studerade hon de komplicerade processer som styr hur proteiner navigerar genom den sekretoriska vägen i celler. Därefter påbörjade hon sina forskarstudier vid Uppsala universitet under handledning av Olof Idevall-Hagren.

I sina forskarstudier undersöker Ceren mekanismer för hur hormonfrisättande celler i bukspottkörteln, särskilt de insulinfrisättande beta cellerna, regleras vid hälsa och diabetes. Hennes arbete fokuserar främst på primära cilier, specialiserade antenn-liknande utskott på cellytan. Hon har bl.a. utvecklat verktyg som möjliggör direkt mätning av signalering i dessa små utskott i intakt vävnad från bukspottkörteln. Genom att använda högupplösande tekniker för avbildning av levande celler och vävnad, syftar Cerens studier till att urskilja den roll som primära cilier spelar för att reglera funktionen hos bukspottkörtelns hormonfrisättande celler. Hon har funnit att cilierna används av dessa celler för att känna av lokala förändringar i koncentrationen av olika signalmolekyler, och att neurotransmittorn GABA är en sådan signalmolekyl som utövar direkta effekter på beta cellerna genom att aktivera signalering i cilierna. Denna forskning bidrar till en djupare förståelse av de cellulära mekanismer som styr bukspottkörtelns endokrina funktion, vilket är avgörande för att förstå komplexiteten i hormonregleringen i kroppen vid hälsa och diabetes.